O Studentskom zboru

Što je Studentski zbor?

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu koje su studenti izabrali na izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. On je nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija te je u svom djelovanju potpuno samostalan.

Tko su vaši studentski predstavnici?

Vaši studentski predstavnici su vaši kolege i kolegice sa svih sastavnica Sveučilišta i sa svih razina studija, odnosno preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija.

Kako se biraju predstavnici u Studentski zbor?

Svake dvije godine rektor Sveučilišta u Zagrebu raspisuje izbore za studentski zbor, i svake druge akademske godine studenti biraju studente koji su se kandidirali. Osim predstavnika u studentski zbor svake sastavnice, bira se i 17 predstavnika izravno u Skupštinu Studentskog zbora. Više o izborima možete pročitati ovdje.

Kako izgleda Studentski zbor?

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu čini Skupština sastavljena od predstavnika 34 sastavnice Sveučilišta (ti predstavnici su izaslanici studentskog zbora pojedine sastavnice) i 17 predstavnika direktno izabranih na izborima za studentski zbor Sveučilišta (tzv. „sveučilišna lista“).

Studentski zbor vodi Predsjedništvo u kojem se nalazi po jedan predstavnik Skupštine iz umjetničkog, biotehničkog, biomedicinskog, tehničkog, prirodoslovnog, dva predstavnika društveno – humanističkog područja te dva predstavnika Skupštine izabranih direktno na izborima (to jest, dva predstavnika „sveučilišne liste“).

Predsjedništvom predsjeda Predsjednik, čiji mandat traje godinu dana i može se jednom ponoviti. Za Predsjednika se može kandidirati bilo koji član Skupštine.

Zamjenika predsjednika, također iz redova Skupštine predlaže predsjednik, a imenuje ga Skupština.

Plaća li se rad u Studentskom zboru?

Rad u studentskom zboru je volonterski i predstavnici za njega ne dobivaju plaću, međutim, sve je „plaćeno“ nezamjenjivim iskustvom kojeg predstavnici steknu – od predivnog osjećaja kad uspijete pomoći svojim kolegama, do širenja vidika upoznavajući se sa svim aspektima studentskog života, pa i onima s kojima u suprotnom ne bi došli u doticaj.

Kako nam se obratiti?

Osim putem naše Facebook stranice, možete nam se obratiti i osobno, u našem uredu u sklopu Studentskog centra (Savska cesta 25), koji se nalazi na međukatu između prvog i drugog kata, od ponedjeljka do petka u periodu 10-12 i 13-16, ali i po dogovoru – tada je samo potrebno najaviti se putem maila.

Čime se Studentski zbor uopće bavi?

Studentski zbor bavi se svim aspektima studentskog života: poboljšanjem kvalitete smještaja u studentskim domovima, poboljšanjem kvalitete hrane u studentskim menzama, sportskim aktivnostima studenata, zdravljem studentske populacije i svim drugim pravima koja pripadaju studentima. U suradnji sa Studentskim zborom djeluje i studentski pravobranitelj Sveučilišta, koji se posebno fokusira na obranu studentskih prava.

Osim toga, Studentski zbor organizira i razne projekte s ciljem obogaćivanja i stjecanja novih iskustava, proširivanja vidika, ali i zabave za sve studente. Najpoznatiji i najveći projekti Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu su: SCoolFest, Zdravo Sveučilište, Motiviraj se, Ostani u Hrvatskoj i Sveučilišna brucošijada.