Studentski predstavnici

2019./2020-2020./2021.

Predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija

1. Ivan Staneković, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet– zamjenik Nikola Kordić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
2. Nives Županić Tica, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija- zamjenica Dorotea Šušak, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti
3. Bruna Bandula, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet – zamjenik Luka Naglić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
4. Matej Smetiško, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti- zamjenica Stela Beljak, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
5. Marija Barić Đurđević, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija– zamjenik Josip Periša, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
6. Josipa Smoljo, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet– zamjenica Manuela Vukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
7. Marin Boban, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet – zamjenica Petra Verzak, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

1.  – zamjenik Mihovil Mioković, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 

 

Predstavnici studenata poslijediplomskog studija

1. Marko Mimica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje- zamjenik Dominik Cvetek, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti
2. Ante Miličević, Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet- zamjenik Luka Brezinščak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

3. Ivan Perkov, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet- zamjenik Borna Nemet, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet

4. Josip Papak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet hrvatskih studija- zamjenik Luka Janeš, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet