predstavnici 2020./2021.

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija 

1. Mihaela Šlegl, članica, (Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet) – Mirna Larva, (Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet), zamjenica
2. Filip Kalafatić, član, (Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet) – Karlo Pešić, (Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet), zamjenik
3. Vilim Plevnik, član (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet) – Nina Buljević, (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet), zamjenica
4. Stela Galušić, članica, (Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet) – Josipa Smoljo, (Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet), zamjenica

Student poslijediplomskoga studija

1. Anja Žmegač, članica, (Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet) – Mislav Kontek, (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet), zamjenik