predstavnici 2019./2020.

Studenti preddiplomskoga i diplomskoga studija

1. Nives Županić Tica, članica, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija– Barbara Kšenek, Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija, zamjenica
2. Luka Pacek, član, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti– Tin Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti, zamjenik
3. Lucian Mirdita, član Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti– Lucia Luque Akrap, članica Sveučilište u Zagrebu Akademija dramske umjetnosti, zamjenica

Studenti poslijediplomskoga studija

-nije izabran