Zdravo Sveučilište

Odbor za studentsku zdravstvenu zaštitu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu pokrenut je s ciljem očuvanja i unaprjeđenja zdravlja studenata kroz edukacije, učenje novih vještina te socijalne i kulturne interakcija. Odbor radi na podizanju kvalitete zdravstvene zaštite studenata, edukaciji iz područja zdravstva, promociji zdravih stilova života i prevenciji bolesti, posebice onih učestalijih u studentskom razdoblju. Svoje ciljeve Odbor provodi kroz promotivno-preventivni program Zdravo sveučilište.

Razlozi su osnivanje Odbora i provođenje Programa su direktna zdravstvena dobrobit studenata, pozitivni učinci na uspješnost u studiranju, a time i gospodarska korist za Republiku Hrvatsku.
Nadalje, cilj je i osiguravanje primarne zdravstvene zaštite studenata u nekom od oblika kroz suradnju svih dionika sustava. Zdravlje u svojoj punini i znanje o zdravlju daje studentima po završetku studija temeljne preduvjete i spremnost na izazove koji ih očekuju u daljnjem životu te doprinosi zajednici u cjelini. Zajedničkom suradnjom studentskih zborova, organizacija, udruga i sekcija želi se postići sustavan i cjelokupan pristup ovoj važnoj i osjetljivoj temi.

Ideja je stvoriti platformu preko koje bi studenti mogli dobiti razne informacije koje su važne za njihovo zdravlje, zdravstvenu zaštitu i opće obrazovanje iz ovog područja. Organiziranjem edukacija, predavanja, radionica, konferencija i raznih drugih događanja na svim sastavnicamâ Sveučilišta u Zagrebu, studentskim domovima, Studentskom centru i drugim mjestima okupljanja mladih, želimo poboljšati informirnost i vještine po pitanju njihovog zdravlja.

Dolaskom brojnih studenata početkom akademske godine u grad Zagreb kao najveće akademsko središte u Hrvatskoj, organizirali smo prve Studentske dane zdravlja – Zdravlje u centru tijekom listopada 2018. godine. Želja je pružiti mogućnost da na jednom mjestu studenti dobiju razne informacije o zdravlju, steknu određene praktične vještine koje im mogu pomoći te podignu svijest o važnosti brige za zdravlje. U izrazito brzom, burnom i za neke stresnom periodu života kao što je studiranje, često se zaboravi misliti na sebe, pa je važno znati kako si možemo pomoći. Ulaganjem u sebe u mlađim danima pomažemo svom tijelu i duhu za budućnost i izazove koji su postavljeni pred nas.

Sve informacije i obavijesti o promotivno-preventivnom program možete potražiti na Facebook stranici.