Agronomski fakultet

Studentski zbor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Studentski zbor Agronomskog fakulteta je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana, te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

S obzirom na to da je Studentski zbor zakonom utemeljen i da djeluje po demokratskim principima (svake dvije godine održavaju se studentski izbori), Studentski zbor jedini ima legitimitet za predstavljanje ukupne studentske populacije.

 

Predsjednica Studentskog zbora Agronomskog fakulteta

Manuela Vukić 

zamjenik predsjednice Studentskog zbora Agronomskog fakulteta

Dominik Anđelini

 

Studentski pravobranitelj

Stipo Šuman

 

Predstavnica u SZ Sveučilišta

Manuela Vukić

Zamjenica u SZ Sveučilišta

Katarina Rončević