Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Studentski zbor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Fakulteta te predstavlja studente Fakulteta u sustavu visokog obrazovanja. Studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugih pitanja važnih za studente, donosi zaključke koji obvezuju druga tijela Studentskog zbora te predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti. Sjedište Studentskog zbora je u prostorijama Fakulteta koji se nalazi na Sveučilišnom kampusu Borongaj, na adresi Borongajska cesta 83f, Zagreb.

Projekti/akcije 

  1. ERFUSS – Međunarodni kongres studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
  2. Božićna humanitarna akcija
  3. ‘Doza kofeina’ – besplatna kava i čaj dostupni studentima na prostorijama fakulteta za vrijeme ispitnih rokova
  4. Radionice za brucoše
  5. Organizacija Brucošijade ERF-a
  6. Sudjelovanje u organizaciji Kampusijade

 

Predsjednica Studentskog zbora

Lana Agejev

Zamjenica predsjednice Studentskog zbora

Marija Jozipović

 

Studentska pravobraniteljica

Petra Šarko
petra.sarko@stud.erf.hr

 

Predstavnica u SZ Sveučilišta

Lana Agejev

Zamjenica u SZ Sveučilišta

Marija Jozipović