Obavijesti

Tko smo?

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu krovno je predstavničko tijelo studenata čiji su članovi studenti Sveučilišta u Zagrebu izabrani na studentskim izborima koji se provode svake dvije akademske godine.

Što radimo?

Studentski zbor se bavi svim aspektima studentskog života: poboljšanjem kvalitete smještaja u studentskim domovima, poboljšanjem kvalitete prehrane u studentskim restoranima, sportskim aktivnostima studenata, zdravljem studentske populacije i svim drugim pravima koja pripadaju studentima. U suradnji sa Studentskim zborom djeluje i studentski pravobranitelj, koji se posebno fokusira na obranu studentskih prava.

Tko čini zbor?

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu čini njegova Skupština tj. predstavnici studenata svake od 34 sastavnice Sveučilišta (oni predstavljaju studentski zbor pojedine sastavnice u Skupštini) i 17 predstavnika direktno izabranih na izborima za Studentski zbor Sveučilišta (tzv. „sveučilišna lista“). Oni među sobom biraju predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta. Osim Skupštine, Studentski zbor ima i Predsjedništvo.