Studentski pravobranitelj

Tko je studentski pravobranitelj?

Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu je sui generis institucija akademske zajednice uvedena 2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama sa svrhom rješavanja pitanja akademskih odnosa i zaštite akademskih prava i sloboda studenata. Cilj je zaštita studentskih interesa i prava isključivo i jedino unutar akademske zajednice.

Koja su moja prava?

Na poveznici možete pogledati koja su vaša prava. Svrha ove brošure je - olakšati vam studiranje.

Nadležnost studentskog pravobranitelja

Studentski pravobranitelj: razmatra sve vrste pritužba (i anonimne, prati stanje, traži očitovanja, posreduje, informira, inicira, upozorava, ukazuje, daje prijedloge, raspravlja s nadležnima u pitanjima zaštite i ostvarivanja pojedinačnih prava i interesa studenata. Za pritužbe studenata pojedinih sastavnica Sveučilišta primarno su nadležni studentski pravobranitelji pojedine sastavnice.

Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno - tehničke prirode i generičkih pritužba studenata kao što su pitanja povećanja broja rokova, dekanskog roka, poboljšanja općeg studentskog standarda, kvalitete nastave, uvjetima provedbe nastave, nabave knjižnog fonda i slično.

Rad studentskog pravobranitelja temelji se na načelima nezavisnosti, ravnopravnosti i povjerljivosti.

Kontakt pravobranitelja
Ana Nera Horvat (Pravni fakultet)

Studentski pravobranitelj ima sjedište na Sveučilištu. Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu imenuje Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu na vrijeme od godine dana, sukladno Zakonu i Statutu Studentskog zbora. Pritužbu možete poslati na službenu adresu e-pošte ili studentski.zbor@gmail.com odakle će biti proslijeđena Pravobranitelju. Potrebno je navesti ime i prezime, broj mobitela, studij i godinu studija te opis pritužbe.