KUZZG-A

O projektu

Cilj Konferencije za udruge i zborove Zagreb (KUZZG) je okupiti što veći broj studentskih organizacija tj., studentskih udruga i zborova sastavnica, kako bismo se međusobno bolje upoznali, razmijenili iskustva i korisne prakse u vođenju studentskih organizacija te uspostavili kvalitetne temelje za buduću suradnju.

Koji su razlozi za provođenje projekta?

Položaj u kojem se studentske organizacije trenutno nalaze dobar je temelj, ali svi smo suglasni da ga možemo unaprijediti. Studenti u svojim sredinama rade izniman posao, trude se stvarati promjene i aktivirati zajednicu. Mobilizacija zajednice zahtjevan je posao i važno je da ga kao takvog prepoznamo i cijenimo, ne samo unutar studentskog kruga, nego i izvan njega. 

na čemu se treba raditi?


1. Postoji značajan potencijal za veće suradnje između studentskih organizacija.

Mnogo je prostora za napredak u umrežavanju studentskih zborova i udruga te pojedinačnih zborova i udruga međusobno. Studentske organizacije nisu u dovoljno bliskome kontaktu što često usporava i opstruira rad radnih skupina, odbora i sl. unutar navedenih organizacija. Kad bismo samo bili svjesniji kako si međusobno možemo pomoći, djelovanje studentskih organizacija funkcioniralo bi puno efikasnije. 


2. Prepoznavanje rada i truda studenata treba biti dublje i šire.

Razmišljamo o inovativnim načinima nagrađivanja volonterskog rada u okviru studentskih organizacija. Mnogi studentski predstavnici studentskih zborova i udruga ulažu puno energije i strastveni su po pitanju studentskog aktivizma i boljitka svojih kolega. Jedna od ideja koja bi bila mehanizam nagrade, ali i motivacije društveno aktivnim studentima jest dodjela ECTS bodova kao priznanja za doprinos. Na taj bi se način validiralo studente koji se ističu u svojem djelovanju i ostvaruju stvarne i pozitivne promjene krucijalne za studentski život.


3. Potrebne su bolje regulacije i modernizacija procesa sufinanciranja studentskih projekata.

Natječaji za sufinanciranje studentskih projekata i aktivnosti vrlo su važan izvor financijskih sredstava za studentske organizacije pa i studente pojedince. Prijava natječaja sastoji se od prilaganja brojnih dokumenata i potvrda. U slučaju kada tekst natječaja zahtjeva da se papirologija priloži fizički, postoji puno veća vjerojatnost slučajne pogreške, kako u predaji, tako i u revidiranju zaprimljenih zahtjeva.