vijesti

Javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

1.     PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (dalje: Natječaj) jest izbor novog idejnog i vizualnog rješenja za identitet Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu koji će se koristiti na različitim platformama i medijima.

 

2.    NARUČITELJ

Raspisivač i organizator Natječaja jest Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Naručitelj) sa sjedištem na adresi Savska cesta 25, 10 000 Zagreb i kontakt e-adresom: studentski.zbor@gmail.com na koju se svaki prijavitelj može javiti u slučaju dodatnih pitanja.

 

3.    PRIJAVITELJ

Natječaj je javan i otvoren za sve fizičke i pravne subjekte. Svaki subjekt može prijaviti najviše dva potpuna rješenja. Svi zainteresirani prijavitelji ne trebaju dokazivati svoj profesionalni status, reputaciju ili iskustvo.

Napomena: Ove smjernice služe kao okvir i vodič za izradu identiteta Naručitelja, ali prijavitelji imaju slobodu da se kreativno izraze i predstave originalne ideje koje su u skladu s ciljevima i vrijednostima Naručitelja.

·          Identitet i vrijednosti: identitet treba odražavati identitet i vrijednosti Naručitelja, važno je da vizualno rješenje bude prepoznatljivo, moderno i relevantno za studentsku publiku.

·          Prepoznatljivost: vizualni identitet treba biti jedinstven i prepoznatljiv u okviru studentske populacije, pogotovo logotip koji treba biti lako pamtljiv i primjenjiv na različite platforme i medije, uključujući televiziju, radio, digitalne kanale i tiskane materijale.

·          Estetika i kreativnost: dizajn treba biti estetski privlačan i kreativan tako da korištenje boja, tipografije i oblika treba biti pažljivo odabrano kako bi se postigao vizualni dojam koji odgovara karakteru Naručitelja.

·          Prilagodljivost: identitet treba da bude fleksibilan i prilagodljiv različitim formatima i veličinama, trebao bi izgledati dobro kako na malim ekranima kao što su mobilni telefoni, tako i na velikim površinama poput billboard panoa.

·          Originalnost: od prijavitelja se očekuje da predstave originalna rješenja koja se ističu i izdvajaju od drugih organizacija u širem kontekstu, stoga, kopiranje ili plagiranje tuđih radova nije dozvoljeno i može rezultirati diskvalifikacijom.

·          Jednostavnost i jasnoća: identitet treba biti jednostavan i jasan u svojoj kompoziciji kako bi bio lako prepoznatljiv i čitljiv pa izražavanje složenih ideja ili koncepta treba izbjeći kako bi se postigla brza i intuitivna vizualna komunikacija.

 

4.    DOKUMENTACIJA

Svi prijavitelji u sklopu ovog Natječaja trebaju dostaviti:

·         Logotip/odnos znak-logotip

·         Odnos prijedloga logotipa/znaka sa postojećim znakom Sveučilišta u Zagrebu

·         Primjer adaptacije logotipa za različite sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

·         Primjeri primjene logotipa i znaka na promotivne materijale (obavezni materijali su: hoodie, majica, kemijska olovka, blok za pisanje, bilježnica, rokovnik, boca za vodu, šalica)

·         Primjeri primjene vizualnog identiteta na objavama za društvene mreže (Facebook, Instagram, TikTok)

·         Primjeri primjene vizualnog identiteta na internetsku stranicu Naručitelja (primjena na postojeću stranicu ili primjer redizajna)

·         Primjeri primjene identiteta na formalne digitalne i tiskane materijale (memorandum, kuverte, posjetnice, potpis u e-pošti, pečat, inventarna naljepnica)

·         Potpisanu privolu za obradu osobnih podataka (Prilog 1.)

·         Potpisanu izjavu o odricanju prava (Prilog 2.)

 

 

NAPOMENA:

Natjecatelj čiji je dizajn izabran obvezan je izvršiti izvedbeni dio dizajna:

 

·         Priprema fajlova vizualnog identiteta u .ai, .png i .eps formatima.

·         Prezentacija/priručnik osnovnih grafičkih standarda vizualnog identiteta koji mora sadržavati osim gore navedenih stavki i:

o   Analizu i koncept ideje

o   Zaštitni znak (konstrukcija znaka, prikaz znaka, zaštitni prostor, dozvoljene veličine)

o   Logotip (konstrukcija logotipa, prikaz logotipa, zaštitni prostor, dozvoljene veličine)

o   Primjeri rješenja za subidentitete (npr. tijela Naručitelja kao što su odbori, povjerenstva i sl.)

o   Popis primarnih i sekundarnih boja (moraju biti u oznakama: HEX, RGB, CMYK, HSV, HSL i Pantone)

o   Dozvoljene kombinacije znaka, logotipa i boja

o   Primarnu i sekundarnu tipografiju s prikazom svih znakova (mora sadržavati sve znakove hrvatske i engleske abecede te jasno naznačena pravila korištenja pojedine inačice tipografije)

o   Direkcije u korištenju slikovnih materijala

·         Priprema materijala za tisak

   

5.    ROK

 Rok za prijavu je do ponedjeljka, 15. siječnja 2024. do 12:00 sati.

 

6.    NAČIN DOSTAVE

Prijavitelji svoje radove dostavlja isključivo putem e-pošte na adresu: szzg.natjecaj@gmail.com, s naslovom "Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta SZZG".

U poruci e-pošte prijavitelj treba navesti, ako je fizički subjekt: svoje ime i prezime, datum rođenja, kontakt broj mobitela, trenutnu razinu obrazovanja koju pohađa i naziv ustanove u kojoj se obrazuje (ako je primjenjivo) ili ako je pravni subjekt: pravno ime subjekta, OIB subjekta, adresa sjedišta, ime i prezime kontakt osobe, e-adresu i broj mobitela kontakt osobe.

Dokumentacija iz točke 4. ovog Natječaja predaje se u ZIP formatu, a zbog ograničenja e-pošte preporuča se korištenje besplatnog WeTransfer alata te dostavu poveznice za preuzimanje navedene dokumentacije.

Radovi pristigli nakon navedenog roka ili oni koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja neće biti razmatrani.


7.    POVJERENSTVO

Povjerenstvo sastavljeno od pet članova vršit će formalnu verifikaciju jesu li pristigli radovi u skladu s uvjetima ovog Natječaja te će odabrati tri rješenja koja udovoljavaju svim navedenim kriterijima.

Povjerenstvo će činiti pet članova iz redova Naručitelja.

Naručitelj se obvezuje zadržati tajnost svih podataka o pristiglim radovima i prijaviteljima sve do objave rezultata ovog Natječaja.

 

8.    NAGRADA

Prijavitelj rada koji se odabere kao konačni, pobjednički, bit će nagrađen neto iznosom od 1.000,00 eura. Naručitelj zadržava pravo da od prijavitelja čije je rješenje pobjedničko zatraži određene tehničke prilagodbe djela.


9.    REZULTATI

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o primitku njihove e-pošte te o rezultatima Natječaja koje će Naručitelj javno objaviti po završetku evaluacije Povjerenstva.

 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu                                                          

Ivona Josipović

(klasa: 2-5/125, urbroj: 266-23/01, 1. prosinca 2023.)