Poništenje Natječaja (klasa: 2-5/125, urbroj: 266-23/01) i raspisivanje novog Natječaja za oblikovanje vizualnog identiteta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Poništava se javni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (klasa: 2-5/125, urbroj: 266-23/01) od 1. prosinca 2023., objavljen 7. prosinca 2023. na https://szzg.unizg.hr/ i raspisuje se 


NOVI JAVNI NATJEČAJ ZA OBLIKOVANJE VIZUALNOG IDENTITETA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

(U Zagrebu 22. siječnja 2024;  Klasa:2-5/ 24; Urbroj: 038-24/01)

 

1.     PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog javnog natječaja (dalje: Natječaj) jest izbor novog idejnog i vizualnog rješenja za identitet Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu koji će se koristiti na različitim platformama i medijima.

 

2.    NARUČITELJ

Raspisivač i organizator Natječaja jest Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Naručitelj) sa sjedištem na adresi Savska cesta 25, 10 000 Zagreb i kontakt e-adresom: studentski.zbor@gmail.com na koju se svaki prijavitelj može javiti u slučaju dodatnih pitanja.

 

3.    PRIJAVITELJ

Natječaj je javan i otvoren za sve fizičke i pravne subjekte. Svaki subjekt može prijaviti najviše dva potpuna rješenja. Svi zainteresirani prijavitelji ne trebaju dokazivati svoj profesionalni status, reputaciju ili iskustvo.

Napomena: Ove smjernice služe kao okvir i vodič za izradu identiteta Naručitelja, ali prijavitelji imaju slobodu da se kreativno izraze i predstave originalne ideje koje su u skladu s ciljevima i vrijednostima Naručitelja.

·          Identitet i vrijednosti: identitet treba odražavati identitet i vrijednosti Naručitelja, važno je da vizualno rješenje bude prepoznatljivo, moderno i relevantno za studentsku publiku.

·          Prepoznatljivost: vizualni identitet treba biti jedinstven i prepoznatljiv u okviru studentske populacije, pogotovo logotip koji treba biti lako pamtljiv i primjenjiv na različite platforme i medije, uključujući televiziju, radio, digitalne kanale i tiskane materijale.

·          Estetika i kreativnost: dizajn treba biti estetski privlačan i kreativan tako da korištenje boja, tipografije i oblika treba biti pažljivo odabrano kako bi se postigao vizualni dojam koji odgovara karakteru Naručitelja.

·          Prilagodljivost: identitet treba da bude fleksibilan i prilagodljiv različitim formatima i veličinama, trebao bi izgledati dobro kako na malim ekranima kao što su mobilni telefoni, tako i na velikim površinama poput billboard panoa.

·          Originalnost: od prijavitelja se očekuje da predstave originalna rješenja koja se ističu i izdvajaju od drugih organizacija u širem kontekstu, stoga, kopiranje ili plagiranje tuđih radova nije dozvoljeno i može rezultirati diskvalifikacijom.

·          Jednostavnost i jasnoća: identitet treba biti jednostavan i jasan u svojoj kompoziciji kako bi bio lako prepoznatljiv i čitljiv pa izražavanje složenih ideja ili koncepta treba izbjeći kako bi se postigla brza i intuitivna vizualna komunikacija.

 

4.    SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja osnovnog vizualnog identiteta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu sa svim karakterističnim vizualnim elementima, definiranjem njihovih međuodnosa te pravila korištenja (znak i/ili logo, sustav boje, sustav tipografija).

 

Idejno rješenje treba sadržavati vizualizacije svih relevantnih elemenata sustava predstavljenih u karakterističnim odnosima i primjere karakteristične primjene, te na taj način pružiti temelj za razumijevanje predloženog koncepta identiteta.

   

Prezentacija prijedloga natječajnog rješenja treba sadržavati:

 

1. Grafičko i tekstualno obrazloženje ideje i koncepta za vizualni identitet

(obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim):

 

       Grafičko rješenje logotipa/znaka Studentskog zbora u Zagrebu treba funkcionirati za sve sastavnice Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (Zborovi svih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

       Treba funkcionirati u minimalnim veličinama

 

2. Prikaz primjera primjene vizualnog identiteta:

 

       prikaz odnosa predloženog logotipa sa postojećim znakom Sveučilišta u Zagrebu,

       prikaz primjene logotipa i znaka na promotivnim materijalima (obavezni materijali su: hoodie, majica, kemijska olovka, blok za pisanje, bilježnica, rokovnik, boca za vodu, šalica),

       prikaz primjene identiteta na formalne digitalne i tiskane materijale (memorandum, kuverte, posjetnice, potpis u e-pošti, pečat, inventarna naljepnica)

  

3. Prikaz primjera/predloška (eng. template) vizualnog identiteta na objavama za društvene mreže (Facebook, Instagram, TikTok)

 

       Treba sadržavati predviđeno mjesto za sliku, tekst, logo/znak

       Treba sadržavati dimenzije i boje

 

4. Prikaz primjera/predloška (eng. template) vizualnog identiteta na internetsku stranicu Naručitelja

 

       Uključuje redizajn vizualnog identiteta na internetskoj stranici Naručitelj

       Treba sadržavati predviđeno mjesto za logotip, navigaciju, tekst i druge relevantne elemente s obzirom na potrebe internetske stranice Naručitelja.

 

5.          Potpisanu privolu za obradu osobnih podataka (Prilog 1.)

 

6.          Potpisanu izjavu o odricanju prava (Prilog2.)

   

5.    KRITERIJ ZA ODABIR RJEŠENJA

komunikativnost rješenja s obzirom na viziju institucije i ciljane skupine

(ciljana publika su: studenti (strani i domaći), nastavno osoblje, gospodarski subjekti i opća Javnost u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji),


primjenjivost i izvedivost

(primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi. Digitalni mediji, reprodukcija tiskom i pojavljivanje u prostoru ravnopravni su segmenti upotrebe),

 

inovativnost rješenja

(konceptualna, oblikovna i tehnička inovativnost trebaju biti rezultat zadanih okolnosti te kreativno odgovarati na njih).

 

Rješenja mogu ići u tri smjera:

 

1. Modernizacija trenutnog vizualnog identiteta,

2. cjelovito i potpuno novo kreativno i moderno rješenje vizualnog identitet SZZG-a,

3. kombinacija

  

NAPOMENA:
Natjecatelj čiji je dizajn izabran obvezan je izvršiti izvedbeni dio dizajna:

 

1. Priprema fajlova vizualnog identiteta u .ai, .png i .eps formatima.

2. Prezentacija/priručnik osnovnih grafičkih standarda vizualnog identiteta koji mora sadržavati osim gore navedenih stavki i:

       Analizu i koncept ideje

       Zaštitni znak (konstrukcija znaka, prikaz znaka, zaštitni prostor, dozvoljene veličine)

       Logotip (konstrukcija logotipa, prikaz logotipa, zaštitni prostor, dozvoljene veličine)

       Primjeri rješenja za subidentitete (npr. tijela Naručitelja kao što su odbori, povjerenstva i sl.)

       Popis primarnih i sekundarnih boja (moraju biti u oznakama: HEX, RGB, CMYK, HSV, HSL i Pantone)

       Dozvoljene kombinacije znaka, logotipa i boja

       Primarnu i sekundarnu tipografiju s prikazom svih znakova (mora sadržavati sve znakove hrvatske i engleske abecede te jasno naznačena pravila korištenja pojedine inačice tipografije)

       Direkcije u korištenju slikovnih materijala

 

3. Priprema materijala za tisak

    


      ROK

Rok za prijavu je do petka, 01. ožujka, 2024. do 12:00 sati.

    


6.    NAČIN DOSTAVE

Prijavitelji svoje radove dostavlja isključivo putem e-pošte na adresu: szzg.natjecaj@gmail.com, s naslovom "Natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta SZZG".

U poruci e-pošte prijavitelj treba navesti, ako je fizički subjekt: svoje ime i prezime, datum rođenja, kontakt broj mobitela, trenutnu razinu obrazovanja koju pohađa i naziv ustanove u kojoj se obrazuje (ako je primjenjivo) ili ako je pravni subjekt: pravno ime subjekta, OIB subjekta, adresa sjedišta, ime i prezime kontakt osobe, e-adresu i broj mobitela kontakt osobe.

Dokumentacija iz točke 4. ovog Natječaja predaje se u ZIP formatu, a zbog ograničenja e-pošte preporuča se korištenje besplatnog WeTransfer alata te dostavu poveznice za preuzimanje navedene dokumentacije.

Radovi pristigli nakon navedenog roka ili oni koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Natječaja neće biti razmatrani.

 

7.    POVJERENSTVO

Povjerenstvo će vršiti formalnu verifikaciju jesu li pristigli radovi u skladu s uvjetima ovog Natječaja te će odabrati tri rješenja koja udovoljavaju svim navedenim kriterijima. Povjerenstvo će

Povjerenstvo se sastoji od pet članova, uključujući četiri predstavnika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu i jednog vanjskog predstavnika.

 

1.     Josipa Humski (GEOF) - predsjednica povjerenstva

2.     Bruna Bandula (PMF)

3.     Luka Horvat (GRF)

4.     Loredana Muravec Dević (PMF)

5.     Viktorija Franjčić (EFZG)

 

Naručitelj se obvezuje zadržati tajnost svih podataka o pristiglim radovima i prijaviteljima sve do objave rezultata ovog Natječaja.

 

8.    NAGRADA

Prijavitelj rada koji se odabere kao konačni, pobjednički, bit će nagrađen neto iznosom od 2.500,00 eura. Naručitelj zadržava pravo da od prijavitelja čije je rješenje pobjedničko zatraži određene tehničke prilagodbe djela.

 

9.    REZULTATI

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o primitku njihove e-pošte te o rezultatima Natječaja koje će Naručitelj javno objaviti po završetku evaluacije Povjerenstva.


Predsjednica Studentskog Zbora Sveučilišta u Zagrebu

Ivona Josipović

Produženje prijava za članove studentskih odbora studentskih domova na nepopunjena mjesta

Poštovani stanari studentskih domova

 

Otvorene su prijave za izbor članova na nepopunjena mjesta u studentskim odborima Studentskog centra Zagreb.

Pozivamo zainteresirane stanare studentskih domova da se jave putem e-pošte na studentski.zbor@gmail.com kako bi u suradnji sa Studentskim zborom i Studentskim centrom radili na unaprjeđenju kvalitete studentskog života.

 

Prijave su otvorene  do 10. veljače 2024.g.

 

Za prijavu je potrebno navesti: Ime i prezime, broj mobitela, studij, ime studentskog doma u kojem ste smješteni, kratko motivacijsko pismo, koji ste redni broj bili na listi rezultata Natječaja za smještaj u studentske domove, ukoliko ste smješteni na prijedlog Ministarsva (MZO) potrebno je priložiti i odgovorajuću potvrdu istog.

 

Članovi odbora mogu biti samo studenti Sveučilišta u Zagrebu smješteni u tom studentskom domu.

Odbori imaju 7 članova, a mandat im je godinu dana.

 

U slučaju potrebe Povjerenstvo za provedbu intervjua s kandidatima za studentske odbore će obaviti razgovor sa određenim kandidatima kako bi izabrali potrebnih 7. Spomenuto povjerenstvo je imenovao Studentski zbor koji će Studentskom centru predložiti kandidate u skladu s Pravilnikom.

Moguće se prijaviti na nepopunjena mjesta u sljedećim Odborima:

 

1.       Studentski odbor Cvjetno naselje

2.       Studentski odbor Ante Starčević

3.       Studentski odbor Lašćina

 

Prava i dužnosti članova su propisana čl.9 Pravilnika o studentskim odborima… (istraživati problematiku koja se tiče života u studentskom domu te predlagati mjere za unaprjeđenje standarda života u studentskom domu)

 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Ivona Josipović