Javni poziv za prijave za članove studentskih odbora Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu

Poštovani stanari studentskih domova

Otvorene su prijave za članove studentskih odbora u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb.

Pozivamo sve zainteresirane stanare studentskih domova da se jave putem e-pošte na studentski.zbor@gmail.com kako bi u suradnji sa Studentskim zborom i Studentskim Centrom radili na unaprjeđenju kvalitete studentskog života.

Prijave su otvorene do 9. prosinca 2019.g. do 12:00 sati.

Za prijavu je potrebno navesti: Ime i prezime, broj mobitela, studij i ime studentskog doma u kojem ste smješteni

Članovi odbora mogu biti samo studenti smješteni u tom studentskom domu.

Odbori imaju 7 članova, a mandat im je godinu dana.

U slučaju prijave većeg broja studenata od propisanog, Povjerenstvo za provedbu intervjua s kandidatima za studentske odbore će obaviti razgovor sa svim kandidatima kako bi izabrali potrebnih 7. Spomenuto povjerenstvo je imenovao Studentski zbor koji će Studentskom centru predložiti kandidate u skladu s Pravilnikom.

Moguće se prijaviti za sljedeće Odbore:

  1. Studentski odbor Stjepan Radić
  2. Studentski odbor Cvjetno naselje
  3. Studentski odbor Ante Starčević
  4. Studentski odbor Lašćina

 

Prava i dužnosti članova su propisana čl.9 Pravilnika o studentskim odborima… (istraživati problematiku koja se tiče života u studentskom domu te predlagati mjere za unaprjeđenje standarda života u studentskom domu)

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

Matej Smetiško

javni poziv za studentske odbore

Zadnje objavljeno