O Studentskom zboru

Adresa: Savska cesta 25, 10000 Zagreb (Studentski centar, međukat između prvog i drugog kata)

Radno vrijeme ureda: ponedjeljak – petak, 10-12 i 13-16

Mail: studentski.zbor@gmail.com

Telefon: +38514593665

 

Josipa Smoljo, v. d. Predsjednice Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu

 

Tin Kolenko, Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu

pravobranitelj.unizg@gmail.com