Studentski centar dijeli velike novce za studentske projekte

Student si i član studentske organizacije? Planirate provesti u djelo kulturnu, sportsku, znanstvenu ili edukacijsku aktivnost namijenjenu studentima, a nedostaje vam financijskih sredstava?
Imamo dobre vijesti! Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu raspisao je Javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih ili edukacijskih aktivnosti koje provode studenti i studentske organizacije s isključivom namjenom za studente!

U nastavku donosimo sve bitne informacije iz Javnog poziva, stoga pažljivo pročitajte!

Tko se može prijaviti na poziv?

 • prijavitelji moraju biti studenti i studentske udruge s djelovanjem na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
 • studentske organizacije koje su najmanje 6 mjeseci prije objave Javnog poziva bile upisane u registar, vodile svoje poslovanje u skladu sa zakonskim normama, nemaju porezni dug i da se protiv ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak.
 • student pojedinac koji je upisan u akademsku godinu 2019./2020. na visokom učilištu na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije te član isključivo Student servisa SC-a Zagreb (potrebno priložiti potvrdu);
 • oni kojima je rad u studentskoj udruzi, studentskom zboru i drugim skupinama pojedinaca isključivo volonterski;
 • onaj tko ispuni sve potrebne obrasce.

 

Što prijava mora sadržavati kad je prijavitelj student pojedinac ili skupina studenata?

 • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu aktivnosti,
 • troškovnik sa specifikacijama iz kojeg je vidljivo za što se točno planiraju sredstva vezano uz opis aktivnosti,
 • potvrda da se protiv njega/njih ne vodi kazneni postupak,
 • broj računa visokog učilišta na kojem studira/ju pojedinac ili skupina, a na koji će se uplatiti odobrena financijska sredstva u slučaju odabira,
 • potvrdu da je student pojedinac prijavitelj, odnosno svaki član skupine studenata pojedinaca upisan u tekuću akademsku godinu na visokom učilištu na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije,
 • izjavu o isključivom članstvu Student servisa SC-a u Zagrebu.

 

Što prijava mora sadržavati kad je prijavitelj studentski zbor?

 • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu aktivnosti (podaci o podnositelju zahtjeva, opis projekta, ciljevi, svrha, način realizacije, mjesto i vrijeme održavanja),
 • troškovnik sa specifikacijama iz kojeg je vidljivo za što se točno planiraju sredstva vezano uz opis aktivnosti,
 • dokaz o upisu u Upisnik studentskih organizacija na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije ili potvrdu čelnika visokog učilišta na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije o djelovanju sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama,
 • potvrda da se protiv predsjednika studentskog zbora ne vodi kazneni postupak,
 • broj računa visokog učilišta pri kojem djeluje studentski zbor, a na koji će se uplatiti odobrena financijska sredstva u slučaju odabira.

 

Što prijava mora sadržavati ako je prijavitelj studentska udruga?

 • ispunjen i potpisan obrazac za prijavu aktivnosti (podaci o podnositelju zahtjeva, opis projekta, ciljevi, svrha, način realizacije, mjesto i vrijeme održavanja),
 • troškovnik sa specifikacijama iz kojeg je vidljivo za što se točno planiraju sredstva vezano uz opis aktivnosti,
 • dokaz o upisu u Upisnik studentskih organizacija na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije ili potvrdu čelnika visokog učilišta na području grada Zagreba ili Zagrebačke županije o djelovanju sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama,
 • potvrdu da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje studentske udruge ne vodi kazneni postupak,
 • potvrda o nepostojanju duga studentske udruge,
 • broj računa studentske udruge na koji će se uplatiti odobrena financijska sredstva u slučaju odabira.

 

Osim obavezne dokumentacije, podnositelji mogu dostaviti i fakultativnu dokumentaciju u kojoj su izražena mišljenja i preporuke drugih organizacija i/ili stručnjaka.

 

Koji su kriteriji vrednovanja prijavljenih projekata?

 • izvodljivost: Povjerenstvo vrednuje mogućnost realizacije projekata (podaci o podnositelju zahtjeva, opis projekta, ciljevi, svrha, način realizacije, mjesto i vrijeme održavanja),
 • izvrsnost: Povjerenstvo utvrđuje stručnost prijavljenih projekata,
 • medijski potencijal: Povjerenstvo vrednuje vidljivost projekta,
 • posebnost: Povjerenstvo vrednuje jedinstvenost projekta unutar prijavljenih aktivnosti,
 • broj sudionika: Povjerenstvo utvrđuje važnost projekta za širu akademsku zajednicu,
 • dugoročnost: Povjerenstvo vrednuje trajanje i složenost prijavljenog projekta,
 • tradicija: Povjerenstvo vrednuje kontinuitet izvođenja projekta i njegovu kvalitetu u prošlosti,
 • sufinanciranje: Povjerenstvo utvrđuje ima li prijavljeni projekt i druge izvore sufinanciranja, čime se utvrđuje i ozbiljnost samog projekta, kao i njegova veća mogućnost realizacije,
 • opravdanost troškova projekta.

 

Kako dostaviti dokumentaciju?

U dva (2) primjerka:

 1. poštom: preporučeno na adresu Sveučilište u Zagrebu – Studentski centar u Zagrebu, Savska 25, 10 000 Zagreb ili
 2. osobno: u Odjel pisarnice i arhive Sveučilišta u Zagrebu-Studentskog centra u Zagrebu, Savska 25, 10 000 Zagreb, s naznakom Javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje studentskih aktivnost – NE OTVARATI.

 

Do kad se dokumentacija može dostaviti?

Rok za dostavu Zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava je 10. prosinca 2019. godine!

Javni poziv možete pronaći na stranicama SC-a zajedno sa svim potrebnim formularima za ispunjavanje. 

 

Zadnje objavljeno

Otvoren je Natječaj za sufinanciranje studentskih programa u 2021.g. Novi Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu Produžen Natječaj za izradu novog vizualnog identiteta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu NATJEČAJ za izradu logotipa (vizualnog identiteta) Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Za predsjednika Studentskoga zbora izabran Mihovil Mioković s Ekonomskoga fakulteta Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa za 2020. g. Privremeni rezultati Natječaja Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu za sufinanciranje studentskih programa u 2020. Predsjednik SZZG-a dao ostavku Natječaj ponovno produžen! Produljen rok za prijavu na Natječaj SZZG-a! Objavljen Natječaj za financiranje studentskih programa za 2020. Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu! Izvješće s 4. sjednice Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Tin Kolenko novi Studentski pravobranitelj Sveučilišta u Zagrebu Rezultati SC-ovog natječaja za financiranje studentskih projekata! IZVJEŠTAJ S 3. SJEDNICE STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Javni poziv za podnošenje kandidatura za izbor Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu solidarizirala se sa studentima Fakulteta hrvatskih studija Dvostruka zamjenica predsjednika Josipa Smoljo o studentskom predstavništvu te aktivnostima i planovima SZZG-a i HSZ-a 2. sjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu održana 12.12.2019. “Postajanjem fakultetom postajemo posve ravnopravna sastavnica Sveučilišta u Zagrebu” Razgovor s Marijom Barić Đurđević, predsjednicom Studentskog zbora Fakulteta hrvatskih studija SZZG na konferenciji u Europskom parlamentu Javni poziv za prijave za članove studentskih odbora Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu Očitovanje SZZG-a na mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja Izabran novi predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Konačni rezultati Natječaja za stipendije za izvrsnost Studentskog zbora