vijesti

Natječaj za sufinanciranje studentskih programa u 2024

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je temeljem odluka sa svoje 5. i 6. elektroničke sjednice donijela odluku o raspisivanju NATJEČAJA za sufinanciranje studentskih programa za kalendarsku 2024. godinu.

 

PRIJAVE

U Natječaju mogu sudjelovati svi studenti Sveučilišta u Zagrebu, studentski zborovi sastavnica, studentske udruge i studentske organizacije s djelovanjem na području Sveučilišta u Zagrebu, u skladu sa člankom 12. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07).

Prijave na Natječaj su otvorene od 18. 4. 2024. 12:00 sati do zaključno 8. 5. 2024. u 11:59 sati putem aplikacije kojoj se pristupa putem AAI@EduHr identiteta.

 

DOKUMENTI ZA NATJEČAJ

Natječaj kao i sve informacije vezano uz kriterije natječaja, potrebnoj obaveznoj i fakultativnoj dokumentaciji, napomenama, uvjetima prijave i načinu vrednovanja programa možete pronaći na u dokumentima u nastavku:

 

RADIONICA

Radionica za uspješnu prijavu na natječaj održala se 22. 4. 2024. u 18:00 sati u dvorani C2 u Ulici Radoslava Cimermana 88, na Sveučilištu u Zagrebu, a korištenu prezentaciju s radionice možete pogledati ovdje.

 

PITANJA

Sve upite oko provedbe i realizacije Natječaja možete poslati na e-adresu: natjecajprojekti@gmail.com u periodu od 18. 4. 2024. 12 sati do zaključno 6. 5. 2024. 12 sati.

 

UPISNIK

Informacije vezane uz Upisnik studentskih organizacija na Sveučilištu u Zagrebu su dostupne na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu te u sklopu Pravilnika (s pripadjućim obrascima).

 

REZULTATI

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranici Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/sveucilisna-tijela-i-sluzbe/studentski-zbor/), na mrežnoj stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (https://szzg.unizg.hr/) te na društvenim mrežama profila @szzg.unizg koje možete zapratiti.

 

POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI
Prema Tekstu Natječaja, student pojedinac može biti prijavitelj programa ako ima potvrdu da u tekućoj akademskoj godini ima aktivan status studenta. Ako to student doktorskog studija ima, onda se može prijaviti.
Na svim mjestima navodi se iznos troška s PDV-om te sva popratna financijska dokumentacija mora imati navedenu osnovicu, PDV kategoriju i konačan iznos.
Dokumenti se učitavaju unutar aplikacije za svaki program posebno koji se također kreira u aplikaciji. Za jasnije razumijevanje aplikacije, predlažemo da pročitate upute za korištenje aplikacije.
Potrebna je potvrda da se protiv prijavitelja (što mora biti ovlaštena osoba zastupanje organizacije) ne vodi kazneni postupak.
Unutar jedne kategorije možete prijaviti više programa, kako će se projekti i programi grupirati, ostaje na volji prijavitelja.
Moguće je zatražiti financiranja za odrađene program, dok god su u sklopu 2024. godine odrađeni.
Programi koji se prijavljuju moraju se odvijati za studente Sveučilišta u Zagrebu, što znači da ako dovodite gostujuće izvođače iz inozemstva, a nastupaju u prostorima unutar Grada Zagreba, program se smatra prihvatljivim.
Prema objavljenim uputama o provedbi natječaja pod odjeljkom 6.1. jasno je navedeno unutar točaka 3. i 8. da se troškovi koje ste naveli vode pod prihvatljivima u sklopu prijave. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava i provedbu Natječaja odlučit će na temelju prijave odgovara li natječaju sukladno točki 5. 5. uputa.
Naime, kako ste i naveli, za svaki prijavljeni program maksimalno možete zatražiti 7.000,00 eura. Dakle, ako prijavljujete tri programa, za svaki program možete zatražiti maksimalno sedam tisuća eura.
Sukladno točki 4.3. Teksta Natječaja, jasno je naznačeno da sve ponude moraju glasiti na naziv Prijavitelja koji može biti prema točki 3. Teksta Natječaja biti student pojedinac, studentska organizacija bez pravne osobnosti (npr. studentski zbor) ili studentska organizacija s pravnom osobnosti (npr. udruga) te ovisno o odabiru tko će biti Prijavitelj, na njegovo ime moraju glasiti ponude.
Nastavno na postavljeno pitanje, a s obzirom na činjenicu da je dozvoljeno tražiti financiranje za programe provedene u 2024. godini, možete prijaviti programe koji su prethodno otvaranju ovog Natječaja završeni. U tom slučaju, uz ponudu/račun troška koji ste podmirili možete priložiti i ponudu drugog subjekta koju ste ishodovali prije ostvarivanja troška ili obrazloženje iznimke kako je to i propisano Tekstom Natječaja.
Kako je i propisano u Uputama o provedbi Natječaja pod odjeljkom 6.1. prve točke, dozvoljen je trošak naknada za rad po ugovoru o djelu, ugovoru o suradnji, studentskom ugovoru, autorskom ugovoru i računi izdani od strane fizičkih osoba koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost. S time, važno je napomenuti da prijavitelj programa, voditelj programa, kao i organizacijski tim koji provodi program ne smije sebi isplaćivati naknade za rad već stručnim suradnicima koji su angažirani u sklopu programa. Pravilo se analogno primjenjuje na svakog prijavitelja ovisno o njegovoj vrsti.
Može, to se smatra putnim troškom, a to je na popisu prihvatljivih troškova.
S obzirom na činjenicu da će se sredstva u slučaju ostvarivanja financiranja prijavljenog programa biti uplaćena sastavnici Sveučilišta u Zagrebu na kojoj prijavitelj djeluje, možete u slučaju potrebe od strane dobavljača zatražiti ponudu/predračun na ime nadležne sastavnice.
S obzirom na članak 91. stavak 2. Sudskog poslovnika, za predaju zahtjeva i ishodovanje uvjerenja/potvrde koju spominjete morate navesti natječaj za svrhu traženja kako bi dokaz bio valjan.
Program koji se organizira ne mora se održati u Zagrebu, ali mora u svojoj provedbi imati studente Sveučilišta u Zagrebu kao sudionike.
Odgovor na pitanje jest, da, ako se ovlaštene osobe nisu promijenile, potvrda iz 2023. godine koju je izdalo Sveučilište u Zagrebu će biti valjana.
Kako biste iz Registra udruga dobili potvrdu s certifikatom, potrebno je prijaviti se u e-Građane te u filtriranim uslugama odabrati "Registar neprofitnih organizacija" gdje se nalazi i Registar udruga. S obzirom na to da je NIAS aplikacija u pitanju, sučelje će izgledati isto kao i prije samo će u zaglavlje biti naznačeno da ste prijavljeni pa će i ispis potvrde sadržati traženi certifikat.
Dvostruko financiranje se odnosi kada se za isti stavak troška u njegovoj potpunosti dobije financiranje iz više izvora. U slučaju da se za isti trošak ostvari po udio sredstva iz više izvora čime se prikupi ukupni iznos za prijavljeni trošak to se ne smatra dvostrukim financiranjem.
U slučaju ostvarivanja prava na sufinanciranje prijavljenog programa, sredstva će Sveučilište u Zagrebu sukladno Pravilniku o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu proslijediti sastavnici na kojoj prijavitelj djeluje. Prijavitelj će morati u koordinaciji s računovodstvom sastavnice, poštujući interne pravilnike sastavnice utrošiti doznačena sredstva za prijavljeni program po njihovim internim procedurama što može zahtijevati ishodovanje novih ponuda na pravno ime sastavnice što je sasvim korektno.
Potvrdu o upisu u Upisnik studentskih organizacija Sveučilišta u Zagrebu možete zatražiti kod kolegice Maje Kukić čije kontakt podatke možete pronaći na ovoj stranici: https://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/studentske-organizacije/
Uz ugovor bi se trebao priložiti i predračun/ponudu ili račun za predujam kako bi Povjerenstvo imalo potpunu financijsku dokumentaciju i dokaze da su se ugovorne obveze ispoštovale.
Prijavitelji koji prijavljuju program unutar kategorije sportskih aktivnosti moraju predati i dokaz iz temeljnog akta da se bave sportskom djelatnosti, za studentske zborove i udruge je to statut (može biti i poslovnik ili pravilnik, ovisno što je utvrđeno kao temeljni akt), a dovoljno je predati isječak stranice na kojoj je sport naveden kao djelatnost ili cilj kako bi to uspješno dokazali.
Jedan prijavitelj može prijaviti više programa, a neki programi, prema potrebi mogu imati različitog voditelja programa. Važno je napomenuti da samo ovlaštena osoba za zastupanje može prijaviti projekte ispred studentske organizacije. S obzirom na to da se u aplikaciju prijavljuje putem MojAAI@EduHr identiteta se prijava automatski veže uz pojedinca pa je zato važno da je ta osoba ovlaštena za zastupanje studentske organizacije.
Prema opisanoj situaciji, ako dobavljač od kojeg tražite određene količine za koje ne mogu izdati ponudu koju trebate onda ne može niti ostvariti potražnju za takvim troškom jer nemate cjelokupnu dokumentaciju s kojom možete opravdati navedeni trošak.
Prema tekstu Uputa za provedbu natječaja nije specificiran način bodova koji predlažete. Povjerenstvo za procjenu kvaliteta programa i provedbu Natječaja ima pravo s obzirom na predane preporuke dodijeliti bodove kako ocjene najprikladnijim. Svakako bi veći i diverzificiraniji broj preporuka od relevantnih dionika bio koristan za dobivanje više bodova.
Pod točkom 6.1. Uputa o provedbi Natječaja jasno je navedeno da je jedan od prihvatljivih troškova u sklopu istog popisa i trošak nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl. što bi odgovaralo dostavljenom opisu.
Putni troškovi su također naznačeni kao prihvatljivi pod točkom 6.1. Uputa o provedbi Natječaja, a s obzirom na činjenicu da se priznaju svi programi u 2024. godini, iz toga slijedi da možete zatražiti sufinanciranje putnih troškova koji su nastali u sklopu provedbe programa koji se provodio u 2024. godini, a koji se može prijaviti na ovaj Natječaj.
Kategorija programa ovisi o njegovom opisu prema kojem se treba kategorizirati, zato se i u točku 2.1. teksta natječaja navode primjeri događaja kako bi se kategorije pobliže opisale. S obzirom na to da nemamo pristup opisu programa, ako je u pitanju grupni odlazak studenata na događaj bi bliže odgovaralo kategoriji Znanstveni i stručni skupovi i događanja.
Unutar navedene kategorije prihvaćaju se i edukativni programi kao što su radionice.
Tako je, online servisi smatraju da se digitalnim alatima/platformama.
U strukturu prihoda može navesti sve izvore od kojih se ostvarili financiranje i koje planirate (npr. čekate odgovor) što svakako u pozitivnom smislu pokazuje proaktivnost diverzifikacije izvora. Pazite samo da možete dokazati ostvarena financiranja ili predane prijave kako bi se informacija smatrala vjerodostojnom.
Tako je, mjesto morate opisati u polju prijavnice kako bi Povjerenstvu bilo jasno zašto se ulaz naplaćuje.
Ako ne posjedujete prihode za program koji prijavljujete izvan okvira ovog Natječaja, onda ni ne morate predati dokaze o prihodima.
Ako se prijavljujete kao tip prijavitelja "student pojedinac" onda trebate predati potvrdu da imate aktivna studentska prava što u slučaju da vas unutar aplikacije traži i navedeno polje o potvrdi za Upisnik, možete na isto mjesto predati ponovnu istu potvrdu. Obvezna dokumentacija u sklopu formalnih uvjeta navedena je pod točkom 3.1. teksta Uputa o provedbi Natječaja.
Za sve rashode troškovnika za koje se planira potražnja sufinanciranja na Natječaju potrebno je opravdati adekvatnom financijskom dokumentacijom kao što su ponude/predračuni.
Za ponude od stranih dobavljača možete predati stanje košarice ili narudžbe koja se mora uplatiti preko bankovnog računa, a ne kartice, pa se i taj dokument može računati kao ponuda, ako sadrži podatke prijavitelja.
Navodite samo konačni iznos koji tražite od SZZG.
U slučaju prijavitelja koji nema pravnu osobnost, dovoljan je samo potpis prijavitelja.
Prihodi iz svih vrsta izvora se računaju kao validni.
Trajanje programa koji se prijavljuju na Natječaju mora biti u 2024. godini, dakle između 1. 1. 2024. i 31. 12. 2024. i ne ovisi o vremenskom periodu trajanja Natječaja.
Svi dokumenti koji se predaju kao dokazi unutar aplikacije moraju biti iz 2024. godine.
S obzirom na to da prema Uputama za provedbu Natječaja piše da morate dokazati da ste upisani u matični registar, to možete dokazati tako da priložite potvrdu s aplikacije e-Građani iz Registra neprofitnih organizacija, točnije Registra udruga, samo pazite da potvrda sadrži valjani elektronički certifikat te da je dokument iz 2024. godine.
Kada ste ispunili sva polja i predali sve obvezne dokumente, trebate dovršiti prijavu na način da u inicijalnom obrascu gdje ste upisivali informacije o programu označite da je prijava dovršena i spremite program jer se tek tada smatra predanim i nije ga moguće više uređivati.
Troškovnik možete predati i potpisan u PDF obliku kako ste i naveli.
Za sve rashode troškovnika za koje se planira potražnja sufinanciranja na Natječaju potrebno je opravdati adekvatnom financijskom dokumentacijom kao što su ponude/predračuni.
Za ponude od stranih dobavljača možete predati stanje košarice ili narudžbe koja se mora uplatiti preko bankovnog računa, a ne kartice, pa se i taj dokument može računati kao ponuda, ako sadrži podatke prijavitelja.