vijesti

Konačni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa u 2024.
KONAČNI REZULTATI

Nakon proteklog roka za podnošenje prigovora i dostavljene odgovore na pristigle prigovore, Povjerenstvo za provedbu Natječaja je na temelju točke 5. 6. Uputa o provedbi Natječaja donesenih na 5. sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 2-5/75, Urbroj: 138-24/02) donijelo Konačni nacrt prijedloga raspodjele financijskih sredstava namijenjenih za sufinanciranje studentskih programa u sklopu Natječaja te ga sukladno članku 8. stavka 1. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 2-5/37, Urbroj: 0163-09/01, dalje: Pravilnik) uputilo Predsjedništvu Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Predsjedništvo).


Predsjedništvo je na svojoj 10. sjednici usvojilo Konačni nacrt prijedloga i time donijelo Konačan prijedlog te ga u okviru proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Studentski zbor) sukladno članku 8. stavku 2. Pravilnika uputilo Skupštini Studentskog zbora na usvajanje (dalje: Skupština). 


Na 9. elektroničkoj sjednici Skupštine, potvrđen je Konačni prijedlog koji će se uputiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu na potvrdu nakon čega se očekuju isplate. Sveučilište u Zagrebu će započeti s isplatom sredstava na račune sastavnica pri kojima djeluju prijavitelji programa (što je navedeno u sklopu konačnih rezultata), a nakon što se dobije suglasnost Senata na sjednici koja je najavljena za 11. lipnja 2024. sukladno članku 9. Pravilnika. 


Konačni rezultati Natječaja mogu se pronaći na poveznici.

 


RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Svi prijavitelji koji su dobili sredstva, primit će potvrdu o odobrenim sredstvima na e-adresu koju su naveli u aplikaciji prilikom prijave programa. S navedenom potvrdom se trebaju javiti u računovodstvo fakulteta koje će ih uputiti o načinu raspolaganja sredstvima. Potvrda će se otpremiti tek nakon dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu.

 


OBVEZA ISTICANJA

Prema točki 8. 1. Teksta Natječaja (Klasa:2-5/74, Urbroj: 137-24/02, dalje: Natječaj) svi prijavitelji koji ostvare pravo na sufinanciranje programa obvezuju se istaknuti logotip Studentskog zbora u svim digitalnim i tiskanim materijalima tijekom provedbe programa na za to predviđenim i vidljivim mjestima.


Logotip Studentskog zbora može se preuzeti na poveznici.


Osim toga, prijavitelji koji ostvare pravo na sufinanciranje obvezuju se u pisanoj komunikaciji prema javnosti isticati Zbor kao pokrovitelj programa koristeći rečenicu: Ovaj program se realizira uz financijsku podršku Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Mišljenja i stavovi izraženi u ovom programu ne održavaju nužno stajalište Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.


DOSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Svi prijavitelji koji su ostvarili sufinanciranje za jedan ili više programa dužni su sukladno točki 8. 2. Teksta Natječaja, podnijeti Studentskom zboru i računovodstvu sastavnice na koju su doznačena sredstva za svaki program, financijsko i programsko izvješće u roku od 30 (slovima: trideset) dana od datuma završetka programa, koji je naveden u prijavi.


Programsko izvješće prijavitelj programa učitava unutar aplikacije, kao zajednički PDF dokument koji se sastoji od obrasca koji se nalazi na poveznici i popratnih priloga koji su navedeni u obrascu.


Ako prijavitelji programa kojima je odobreno sufinanciranje ne podnesu navedena izvješća, podnesu nepotpuna izvješća ili podnesu izvješća sa zakašnjenjem, dodjeljuje im se 40 (slovima: četrdeset) negativnih bodova prilikom prijave na Natječaju sljedeće godine. Negativni bodovi se ne odnose samo na prijavitelja programa već i na sami program odnosno dodjeljuju se sukladno sličnosti i/ili istovjetnosti prijavljenih programa provedenih ranijih godina.


POSTAVLJENA PITANJA I ODGOVORI

U slučaju dodatnih pitanja prilikom provedbe programa, slobodno se javite na: natjecajprojekti@gmail.com